Jen plia aldono al Pasporta Servo: Espereble baldaŭ vi povos gasti en iama junulargastejo 7 km sude de mia loĝejo en Buchholz-Holm-Seppensen. En 2021 fondiĝis kooperativo kiu aĉetos la gastejon kaj mi - Frank Merla - aniĝis en ĝi en la jaro 2022. Mi esperas baldaŭ saluti amikojn en la gastejo, ĉu homoj lernintaj, lernantaj aŭ lernontaj Esperanton. Mi revas pri Esperanto-renkontiĝoj kaj kursoj.

Estro de junulargastejo en la germana nomiĝas "Herbergsvater" (patro de la gastejo). Do, mi ne intencas estri la domon, sed intencas gvidi kursojn kaj ĉiĉeroni en la ĉirkaŭo. Por tio mi prezentas ĉi tie kelkajn proponojn por ekskursoj ktp.

La retejo ĉefe estas en la germana. Plurajn Esperanto-tradukojn vi trovos sub la germanaj tekstoj. Pliaj fotoj el mia regiono: www.ipernity.com/doc/frali/album/1314040

Retejo de la loka Esperanto-klubo: ene.frali.net/#Klubo

Enirejo de la gastejo
Das kannst du selber machen